Κυριακή, 19 Αυγούστου 2012

Τὸν σταύρωσαν ἐπειδὴ ἔγινε χριστιανός!


Μπορεῖ στὴν Ἑλλάδα ὁ πολυπολιτισμὸς νὰ ἀνακοινώνει μέχρι καὶ ἔναρξη πολέμου κατὰ τῶν γηγενῶν κατοίκων, μπορεῖ οἱ λαθρομετανάστες παραδόξως νὰ μᾶς προτιμοῦν ὡς χώρα παραμονῆς τους ἀντὶ ἄλλων ἰσλαμικῶν κρατῶν στὰ ὁποῖα μποροῦν νὰ ἐνσωματωθοῦν πολὺ εὔκολα λόγω θρησκείας, μπορεῖ ἡ ἐλευθερία ζωῆς καὶ σκέψης νὰ εἶναι ἀγαθὰ ποὺ προσφέρονται πλουσιοπάροχα ἀκόμη καὶ σὲ αὐτοὺς ποὺ καταδυναστεύουν τὴν ζωή, τὴν σκέψη καὶ τὰ πιστεύω μας, ὅμως τίποτε δὲν μπορεῖ νὰ συγκριθεῖ μὲ χῶρες στὶς ὁποῖες ὁ ἰσλαμισμὸς ἀποτελεῖ τὴν κυρίαρχη τάξη, ἡ ὁποία ἀποφασίζει -ἐν ψυχρῶ- γιὰ τὴν ζωὴ καὶ τὸν θάνατο ὅσων τολμοῦν νὰ τὸν ἀμφισβητήσουν ἢ νὰ τὸν ἀπαρνηθοῦν.
Ἡ φωτογραφία ἀποτελεῖ ἀπόδειξη τῆς ἀγάπης πρὸς τὸν χριστιανισμό, ἐκείνων ποὺ προστρέχουν στὴν χώρα μας γιὰ νά... σωθοῦν. Στὴν φωτογραφία βλέπουμε ἕναν πολίτη τῆς Ὑεμένης, ὁ ὁποῖος εἶχε τὸ θράσος νὰ βαπτισθεῖ χριστιανός! Κι ἐπειδὴ ἀμφισβήτησε τὸ Ἰσλάμ, τὸν σταύρωσαν!!!
Τί εἴπατε; Ὁ πολιπολιτισμὸς καὶ ἡ πανθρησκεία ἀποτελοῦν τὸ σκοπὸ τῆς Νέας Τάξης, ἡ ὁποία θέλει νὰ....

ἐπιβάλει τὴν ἰσότητα, τὴν ἰσονομία, τὴν ἐλευθερία καὶ τὸν ἐν γένει πλοῦτο στοὺς ἀνθρώπους; Ξανακοιτάξτε τὴν φωτογραφία, πάρτε τὴ Νέα Τάξη σας καὶ πάτε στὸ καλό... γιὰ νὰ μὴν σᾶς ποῦμε νὰ πάτε ἐκεῖ ἀπὸ ὅπου ἤρθατε!

Η ΦΩΛΙΑ ΤΩΝ ΚΛΕΙΔΙΩΝ

Iris Apartments

Iris Apartments
Κάντε κλίκ στην εικόνα για να επισκεφθείτε το site

ICE WORLD - ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ICE WORLD - ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΤΗΣΤΕ ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ