Πέμπτη, 23 Αυγούστου 2012

«Ἔκτρωση μετὰ τὴ γέννηση» ἢ «Βρεφοκτονία» ἡ νέα μόδα ποὺ θέλει νὰ ἐπιβάλει ἡ Νέα Τάξη!

Ἔκτρωση μετὰ τὴ γέννηση: Οἱ εὐγονιστὲς λένε ὅτι τὰ παιδιὰ εἶναι βάρος γιὰ τὴ κοινωνία!!
Σὲ ἄρθρο τοῦ Occupy Corporatism τὰ ''ἐπιστημονικὰ πιόνια'' τῆς εὐγονικῆς ἀτζέντας ὑποστηρίζουν ὅτι τὰ παιδιὰ εἶναι βάρος γιὰ τὴ κοινωνία (!!!) καὶ ὅτι ἡ ἔκτρωση μετὰ τὴ γέννηση εἶναι ἀκόμη μία μορφὴ ἀντισύλληψης (!!!).. Σύμφωνα μὲ τὸν Alberto Giubilini καὶ τὴν Francesca Minerva, “ἡ ἔκτρωση μετὰ τὴ γέννηση'' θεωρεῖται μία μορφὴ ''ἀντισύλληψης'' ἡ ὁποία θὰ ἐπιτρέπει τὴ θανάτωση τῶν μωρῶν μετὰ τὴ γέννησή τους...
Σὲ κείμενο ποὺ δημοσιεύθηκε στὸ ἐπιστημονικὸ ἔντυπο Journal of Medical Ethics ἀναφέρουν: “Όταν συντρέχουν λόγοι οἱ ὁποῖοι δικαιολογοῦν τὴν ἔκτρωση μετὰ τὴ γέννηση, ἡ ἔκτρωση μετὰ τὴ γέννηση θὰ πρέπει νὰ εἶναι ἀποδεκτή... Προτείνουμε νὰ ὀνομασθεῖ αὐτὴ ἡ πρακτικὴ 'ἔκτρωση μετὰ τὴ γέννηση', παρὰ 'βρεφοκτονία',

γιὰ νὰ δώσουμε ἔμφαση ὅτι ἡ ἠθικὴ κατάσταση τοῦ ἀτόμου ποὺ θανατώνεται συγκρίνεται μὲ αὐτὴ ἑνὸς ἐμβρύου... παρὰ μὲ αὐτὴν ἑνὸς παιδιοῦ. Ἔτσι, ἰσχυριζόμαστε ὅτι ἡ θανάτωσης ἑνὸς νεογέννητου μπορεῖ νὰ εἶναι δεοντολογικὰ ἐπιτρεπτὴ σὲ ὅλες τὶς περιπτώσεις στὶς ὁποῖες θὰ....

ἦταν καὶ ἡ ἔκτρωση. Αὐτὲς οἱ περιπτώσεις περιλαμβάνουν ἐκεῖνες ποὺ ἀναμένεται νὰ θέσουν τὴν εὐημερία τῆς οἰκογένειας σὲ κίνδυνο, δίνοντας στὸ νεογέννητο ἕνα ἐπίπεδο μονάχα ἀνεκτῆς διαβίωσης.”
Ο Giubilini καὶ ἡ Minerva πιστεύουν ὅτι τὰ παιδιὰ ἀποτελοῦν μία ''ἀπειλὴ'' γιὰ τοὺς γονεῖς ἐξαιτίας τοῦ οἰκονομικοῦ βάρους ποὺ θέτουν στοὺς γονεῖς τους καὶ αὐτὸ δικαιολογεῖ τὴ δολοφονία νεογέννητων μὲ τὴ πρόφαση τῆς σοβαρῆς νόσου κατὰ τὴ γέννηση... Οἱ δύο αὐτοὶ ἐπιστήμονες δηλώνουν ἐπίσης ὅτι “τὸ ἁπλὸ γεγονὸς τῆς ἀνθρώπινης φύσης δὲν ἀποτελεῖ λόγο γιὰ δικαίωμα στὴ ζωή. Στὴν πραγματικότητα, πολλοὶ ἄνθρωποι δὲν θεωρεῖται ὅτι ἔχουν δικαίωμα στὴ ζωὴ ὅπως τὰ ἔμβρυα ποὺ χρησιμοποιοῦνται σὲ ἔρευνες - ἢ γιὰ τὰ ἔμβρυα ὅπου ἡ ἔκτρωση εἶναι ἐπιτρεπτή''.
Τί μᾶς λένε λοιπὸν τὰ πιόνια τῆς εὐγονικῆς; Ὁ ἄνθρωπος δὲν ἔχει δικαίωμα στὴ ζωὴ ἐκτὸς ἐὰν συμπληρώνει τὴν προϋπόθεση τῆς ὑγείας γιὰ νὰ μὴν ἀποτελεῖ βάρος στὴν οἰκογένεια καὶ στὴ κοινωνία. Πόσο πιὸ διεστραμμένη ἄποψη μπορεῖ νὰ ἔχει ἕνας ἄνθρωπος; Τὸ εὐγονικὸ κίνημα σὲ συνδυασμὸ μὲ τὸ κίνημα τῶν ἐκτρώσεων ἔχει ὑπερβεῖ κατὰ πολὺ τὰ ὅρια. Στὸν Καναδά, σύμφωνα μὲ δημοσίευμα τοῦ lifesitenews, ἡ Ἕνωση Καναδῶν Ἰατρῶν ἀνακοίνωσε ψήφισμα ποὺ συμφωνεῖ μὲ τὸν Ποινικὸ Κώδικα τῆς χώρας τὸ ὁποῖο ἀναφέρει ὅτι ἕνα μωρὸ ἔχει ἀνθρώπινη ὑπόσταση καὶ φύση μόνο μετὰ τὴ γέννησή του....
Αὐτὸ βεβαίως παραβίαζει κατάφωρα τὰ ἀνθρώπινα δικαιώματα καὶ ὑπερβαίνει κάθε λογική... Ὁ βουλευτὴς τοῦ Καναδᾶ Stephen Woodwerth ἀναφέρει ὀρθὰ ''ὅτι τὸ ψήφισμα παραβιάζει τὴν ἀρχὴ τῆς ἰσότητας καὶ τῆς καθολικότητας τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων ἐνῶ παράλληλα δὲν ἔχει κανένα ἐπιστημονικὸ ἔρεισμα (σ.σ. οὔτε κοινῆς λογικῆς!!!)...
Ἂς ἀντισταθοῦμε στὴ λαίλαπα τοῦ παραλογισμοῦ καὶ τῆς νεοταξικῆς εὐγονικῆς ἀτζέντας καὶ ἂς στείλουμε ὅλοι μήνυμα ἐναντίωσης στοὺς ''ἐπιστήμονες'' ποὺ καταστρέφουν τὴν ἀνθρώπινη ζωή....

Η ΦΩΛΙΑ ΤΩΝ ΚΛΕΙΔΙΩΝ

Iris Apartments

Iris Apartments
Κάντε κλίκ στην εικόνα για να επισκεφθείτε το site

ICE WORLD - ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ICE WORLD - ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΤΗΣΤΕ ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ