Πέμπτη, 20 Σεπτεμβρίου 2012

Στὴν Τουρκία τῶν σήριαλ ἀπαγορεύονται ὁ… χριστιανισμὸς καὶ ἑκατοντάδες βιβλία καὶ ἐκδόσεις


Τοῦ Νίκου Χειλαδάκη
Ἐνῶ στὴν Ἑλλάδα ἐπιχειρεῖται νὰ ἀπαλειφθεῖ ἀπὸ τὰ ἑλληνικὰ σχολειὰ κάθε φιλοεθνικὴ ἀναφορὰ καὶ τὸ μάθημα τῶν θρησκευτικῶν ἔχει καταντήσει μάθημα θρησκειολογίας ἀφοῦ καταργήθηκε κάθε οὐσιαστικὴ διδασκαλία τῆς Ὀρθοδοξίας, στὴν Τουρκία ἀντίθετα ἀπὸ φέτος ἐνισχύεται στὰ τουρκικὰ σχολεῖα μὲ κάθε μέσο τὸ μάθημα τῶν θρησκευτικῶν γιὰ τὸ Ἰσλάμ, ποὺ γίνεται ὑποχρεωτικὸ γιὰ ὅλους, ἐνῶ ὁ ἐθνικιστικὸς νεοοθωμανισμὸς ἔχει γίνει ἡ ἐπιβαλλόμενη ἰδεολογία στὴν τουρκικὴ ἐκαπαιδευση. Σύμφωνα μὲ σχετικὸ δημοσίευμα τῆς τουρκικῆς ἐφημερίδας, Μιλιέτ, στὶς 15/9, στὴν φετινὴ σχολικὴ χρονιὰ ἔχει ἀπαλειφτεῖ ἀπὸ τὴν διδακτέα ὕλη τῶν τουρκικῶν σχολείων κάθε ἀναφορὰ στὸν Χριστιανισμὸ καὶ στὸν Ἰουδαϊσμό, ἐνῶ στὸ μάθημα τῶν θρησκευτικῶν, ποὺ γίνεται ὑποχρεωτικό, θὰ διδάσκοντα μόνο οἱ ἀρχὲς τοῦ Ἰσλάμ.
Ἐνδεικτικό τς μεγάλης στροφῆς τῆς Τουρκίας πρὸς ἕνα ἐθνικιστικὸ Ἰσλαμισμό, εἶναι καὶ τὸ γεγονὸς ὅτι τὰ περίφημα «Imam Hatip», δηλαδὴ τὰ αὐστηρῶς ἰσλαμικὰ κατηχητικὰ Λύκεια, ἔχουν παρουσιάσει τὰ τελευταῖα χρόνια μία ἐντυπωσιακὴ αὔξηση. Τὸ γεγονὸς αὐτό,δείχνει τὴν μεγάλη στροφὴ τῆς Τουρκιᾶς πρὸς τὴν αὐστηρὴ ἰσλαμικὴ παιδεία, μὲ ὅλες τὶς συνέπειες ποὺ....

συνεπάγεται μία τέτοια ἐξέλιξη καὶ στὶς σχέσεις τῆς Τουρκίας μὲ τὶς γειτονικές, μὴ ἰσλαμικὲς χῶρες.
Γνωστὸ εἶναι ἐξ ἄλλου πὼς καὶ στὴν δυτικὴ Θράκη ἔχει παρατηρηθεῖ τελευταία μία ἔντονη κινητικότητα γιὰ τὴ προώθηση τῆς ἰσλαμικῆς παιδείας στὰ μειονοτικὰ σχολεῖα, μὲ τὴν καθοδήγηση φυσικά της Ἄγκυρας. Ἀποκαλυπτικὸ γιὰ αὐτὸ τὸ θέμα εἶναι τὸ σχετικὸ δημοσίευα τῆς Μιλιέτ, στὶς 21 Ἰουνίου, ὅπου ὁ διευθυντὴς τοῦ ὑπουργείου Παιδείας, Muammer Yildiz, ἀνέφερε ὅτι μὲ τὴν νέα σχολικὴ χρονιὰ76 καινούργια «Imam Hatip», θὰ λειτουργήσουν στὴν εὐρύτερη περιοχὴ τῆς Κωνσταντινούπολης. Ἡ ἴδια κατάσταση ἐμφανίζετε καὶ στὴν πρωτεύουσα, τὴν Ἄγκυρα,ὅπου 31 καινούργια «Imam Hatip», προστεθῆκαν στὰ ἤδη ὑπάρχοντα.
Στὰ σχολεῖα αὐτὰ διδάσκονται αὐστηρὰ ἰσλαμικὰ ἤθη ἐνῶ ἰδιαίτερη σημασία δίνεται στὴν θέση τῆς γυναίκας, ὅπως αὐτὴ παρουσιάζεται στὸν πρωταρχικὸ ἰσλαμισμό, ὅπου ἡ γυναίκα θεωρεῖται τὸ «χωράφι» τοῦ ἄντρα καὶ μπορεῖ ὅποτε θέλει νὰ τὴν…σπέρνει ἀναλόγως τὴν διαθέσεών του! Ἐκτὸς ὅμως ἀπὸ τὶς θρησκευτικὲς ἀπαγορεύσεις, στὴν χώρα τῶν περίφημων τουρκικῶν σήριαλ μὲ τὰ ὁποία οἱ Ἕλληνες «χαζοθεατὲς» ἐκστασιάζονται, ἑκατοντάδες βιβλία καὶ ἐκδόσεις ἀπαγορεύονται διὰ τοῦ νόμου, θυμίζοντας τὰ ὁλοκληρωτικὰ καθεστῶτα τοῦ παρελθόντος ποὺ ἔμειναν σὰν μία θλιβερὴ ἀνάμνηση τῆς παγκόσμιας ἱστορίας.
Σύμφωνα μὲ ἀποκαλυπτικὸ δημοσίευμα τῆς τουρκικῆς ἐφημερίδας, Vatan, στὶς 10 Σεπτεμβρίου, σήμερα στὴν Τουρκία διὰ νόμου ἀπαγορεύεται ἡ κυκλοφορία καὶ κατοχὴ 453 γνωστῶν τίτλων βιβλίων, καθὼς καὶ 645 ἐφημερίδες, περιοδικὰ καὶ μπροσοῦρες, ποὺ θίγουν τὸ Ἰσλάμ,τὸν τουρκισμὸ καὶ τὸν ἀνερχόμενο τουρκικὸ νεοοθωμανισμό. Ἀνάμεσα στὰ ἀπαγορευμένα βιβλία εἶναι τὸ …κομουνιστικὸ μανιφέστο τῶν Κὰρλ Μὰρξ καὶ τοῦ Φρειδερίκου Ἔγγελς, τὰ βιβλία τοῦ Λένιν, (ἀλήθεια ποὺ εἶναι οἱ προοδευτικίζοντες καὶ ἀριστερίζοντες Ἕλληνες νὰ διαμαρτυρηθοῦν στὴν «φίλη» καὶ «σύμμαχο» Τουρκία γιὰ τὴ καταφόρο παραβίαση τῆς ἐλευθερίας τοῦ λόγου;), τὰ βιβλία τοῦ Κούρδου ἡγέτη, Ἀμπτουλὰχ Ὀτσαλᾶν καὶ κάθε φιλοκουρδικὸ βιβλίο, τῶν γνωστῶν προοδευτικῶν συγγραφέων, Ἀζὶζ Νεσίν, Mahir Cayan, Ismail Besikci, Huseyin Uzmez.
Παράλληλα ἀνάμεσα στὰ ἀπαγορευμένα βιβλία εἶναι καὶ γνωστῶν Ἀλεβητῶν συγγραφέων τῆς μειονότητας τῶν Ἀλεβητῶν,ποὺ ἀριθμεῖ περὶ τὰ εἴκοσι ἑκατομμύρια. Ἐπίσης ἀπαγορεύονται τὰ βιβλία ποὺ ἀναφέρονται γιὰ διακρίσεις καὶ γιὰ ἐγκλήματα σὲ βάρος τῶν Ἀλεβητῶν, ὅπως μία περίφημη ἀφίσα ποὺ εἶχε βγεῖ σὲ ἀνάμνηση τοῦ ὁλοκαυτώματος τῶν Ἀλεβητῶν ποὺ εἶχε γίνει ἀπὸ φανατικοὺς ἰσλαμιστές, στὴν Σεβάστεια, τὸ Ἰούλιο τοῦ 1993, ὅταν καῆκαν σὲ ἕνα ξενοδοχεῖο 33 ἐπώνυμοι Ἀλεβῆτες.
Ἐντύπωση προκαλεῖ καὶ τὸ γεγονὸς ὅτι ἀκόμα ἀπαγορεύονται ὁρισμένα βιβλία τοῦ διάσημου διεθνῶς καὶ τιμημένου μὲ τὸ βραβεῖο νόμπελ λογοτεχνίας, Τούρκου ποιητῆ, Ναζὶμ Χικμέτ, μία ἀπαγόρευση ποὺ ὑπάρχει ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τοῦ ψυχροῦ πολέμου.
Ἐπίσης βιβλία ποὺ ἀναφέρονται στὶς παραβάσεις τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων στὴν Τουρκία, ἕνα ἀκανθῶδες θέμα καθὼς ἡ Τουρκία εἶναι ἡ πρωταθλήτρια σὲ καταδίκες ἀπὸ τὸ Εὐρωπαϊκὸ Δικαστήριο Ἀνθρωπινῶν Δικαιωμάτων γιὰ παραβιάσεις ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων. Μέχρι καὶ μία ἔκδοσή του…Natiomnal Geographic Atlas of the World, ἔφτασαν στὸ σημεῖο νὰ ἀπαγορεύσουν,γιατί.. ἔθιγε κάποια ἱστορικὰ καὶ γεωγραφικὰ ταμποὺ τῆς Τουρκίας.
Ἀλλὰ ἐνδεικτικὸ γιὰ τὶς παραβιάσεις τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων στὴν Τουρκία εἶναι καὶ τὸ ἄρθρο τοῦ Τούρκου δημοσιογράφου, Gokcer Tahincioglu, στὴν ἐφημερίδα Μιλιέτ, στὶς 15Μαρτίου τοῦ 2012, ὅπου ἀναφέρει ὅτι τὰ τελευταία χρόνια ἡ Τουρκία μὲ τὸν ἀριθμὸ ρεκόρ, τῶν 15 χιλιάδων 940 προσφυγῶν στὸ Εὐρωπαϊκὸ Δικαστήριο Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων, εἶναι πρωταθλήτρια στὸν τομέα αὐτὸ σὲ ὅλη τὴν Εὐρώπη.
Σύμφωνα μὲ τὸν ἴδιο τὸν Τοῦρκο δημοσιογράφο, οἱ προσφυγὲς αὐτὲς ποὺ ζητοῦσαν δικαίωση ἀπὸ τὸ Εὐρωπαϊκὸ Δικαστήριο, ἀναφέρονται σὲ παραβιάσεις ἐλευθερίας λόγου, οἰκογενειακοῦ ἀσύλου,κακομεταχείρισης φυλακισμένων γιὰ πολιτικοὺς λόγους, αὐθαίρετη καταπάτηση ἰδιωτικῆς περιουσίας ἀπὸ τὸ κράτος, καθὼς καὶ καταπίεση θρησκευτικῶν πεποιθήσεων.
Αὐτὴ εἶναι ἡ σημερινὴ Τουρκία, γιὰ τὴν ὁποία οἱ γνωστοί μας καναλάρχες φροντίζουν νὰ τὴν γνωρίσουμε καλύτερα μέσα ἀπὸ τὰ περίφημα τουρκικὰ σήριαλ ἀποβλάκωσης καὶ γκιαουροποίησης τῶν Ἑλλήνων.

Η ΦΩΛΙΑ ΤΩΝ ΚΛΕΙΔΙΩΝ

Iris Apartments

Iris Apartments
Κάντε κλίκ στην εικόνα για να επισκεφθείτε το site

ICE WORLD - ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ICE WORLD - ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΤΗΣΤΕ ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ