Τετάρτη, 9 Ιανουαρίου 2013

Συμβολή των Ιερών Μονών της Μητροπόλεως στο Φιλανθρωπικό έργο της Εκκλησίας


Διά πρώτη φορά, στά 17 χρόνια τῆς Ἀρχιερατείας τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ. Νικολάου, ἡ Ἱερά Μητρόπολή μας ζήτησε τή συνδρομή τῶν Ἱερῶν Μονῶν μας, ἀνδρών καί γυναικείων, προκειμένου νά ἐνισχύσει οἰκονομικῶς σπουδαστές, ἀριστεύσαντες φοιτητές καί φοιτήτριες, καθώς καί ἀμίσθους κληρικούς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

Πρός ἐνημέρωση καί διαφάνεια τῶν πεπραγμένων, παραθέτομε τήν κατωτέρω κατάσταση ἐμφαίνουσα τίς Ἱερές Μονές, οἱ ὁποῖες ἀνταποκρίθηκαν στήν πατρική πρόταση τοῦ Σεβασμιωτάτου καί κατέβαλαν χρηματικό ποσό διά τό συγκεκριμένο φιλανθρωπικό ἔργο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως καί τούς ἀποδέκτες τῶν οἰκονομικῶν βοηθημάτων, τῶν ὁποίων τά ὀνόματα εἶναι στή διάθεση κάθε ἐνδιαφερομένου.

Α. Ἱεραί Μοναί καί καταβληθέν ποσόν.

1. Ἱερά Μονή Παναγίας Ἀγάθωνος 1.000

2. Ἱερά Μονή Παναγίας Ἀντινίτσης 1.000

3. Ἱερά Μονή Ἁγ. Βλασίου Στυλίδος 1.000

4. Ἱερά Μονή Παναγίας Ξυνιάδος 1.000

5. Ἱερά Μονή Ἁγ. Τριάδος Τραγάνας 1.000

6. Ἱερά Μονή Ἁγ. Νικολάου Δίβρης 200

7. Ἱερά Μονή Μεταμορφώσεως Καμ. Βούρλων -

8. Ἱερά Μονή Ἁγ. Γεωργίου Στυλίδος -

9. Ἱερά Μονή Παναγίας Δαμάστας 1.000

10. Ἱερά Μονή Παναγίας Δαδίου 1.000

11. Ἱερά Μονή Μεταμορφώσεως Λιβανατῶν 1.000

12. Ἱερά Μονή Ἁγ. Παρασκευῆς Σπαρτιᾶς 1.000

13. Ἱερά Μονή Ἁγ. Ἀναργύρων Ἀταλάντης 500

14. Ἱερά Μονή Ἁγ. Γεωργίου Μύλων 500

15. Ἱερά Μονή Ἁγ. Μαρίνης Λοκρίδος 200

16. Ἱερά Μονή Ἁγ. Ἀθανασίου Ὀμβριακῆς 200

17. Ἱερά Μονή Ἁγ. Τριάδος Μελιταίας 50

18. Ἱερά Μονή Ἁγ. Γεωργίου Μαλεσίνης -

Σύνολον: 10.450 Εὐρώ.

Β. Τό ὡς ἄνω ποσόν τῶν 10.450 διενεμήθη ὡς ἑξῆς:

1. Εἰς πεντήκοντα (50) νέους καί νέας σπουδαστάς, οἱ ὁποῖοι ἐβοήθησαν ἐθελοντικῶς εἰς τάς Κατασκηνώσεις τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως κατά τήν Κατασκηνωτικήν περίοδον τοῦ ἔτους 2012. Σύνολον 6.000 Εὐρώ (120 Ε ἕκαστος).

2. Εἰς δέκα τέσσαρες (14) φοιτητάς καί φοιτητρίας πολυτέκνων οἰκογενειῶν, οἱ ὁποῖοι ἐπρώτευσαν εἰς τάς εἰσαγωγικάς ἐξετάσεις εἰς τά Ἀνώτατα Ἐκπαιδευτικά Ἱδρύματα. Σύνολον 4.200 Εὐρώ (300 Ε ἕκαστος).

3. Ἐπιπροσθέτως διετέθη χρηματικόν ποσόν, ἐκ τοῦ Γενικοῦ Φιλοπτώχου Ταμείου, πρός οἰκονομικήν ἐνίσχυσιν τῶν ἕξ (6) ἀμίσθων Ἱερέων καί Διακόνων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Σύνολον 1.800 Εὐρώ (300 Ε ἕκαστος).

4. Ἐπιπλέον, στίς 20 Ἰανουαρίου 2013, θά χορηγηθοῦν -καί πάλιν ἐκ τοῦ Γενικοῦ Φιλοπτώχου Ταμείου- οἰκονομικά βοηθήματα εἰς περίπου 30 φοιτητάς Ἱερατικῶν Οἰκογενειῶν τῆς καθ΄ Ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

Ἡ ἀνταπόκριση τῶν Ἱερῶν Μονῶν συγκίνησε ποικιλοτρόπως καί ὠφέλησε πολλαπλῶς τόν πιστό λαό, ὁ ὁποῖος αὐτή τήν περίοδο ἀναζητεῖ ὄχι μόνον οἰκονομικούς πόρους διά νά ἐπιβιώσει, ἀλλά κυρίως πνευματικά στηρίγματα διά νά ἀντιμετωπίσει τίς ποικιλωνύμους καταιγίδες, οἱ ὁποῖες χειμάζουν τίς ψυχές.
το ειδα lamiareport.gr

Η ΦΩΛΙΑ ΤΩΝ ΚΛΕΙΔΙΩΝ

Iris Apartments

Iris Apartments
Κάντε κλίκ στην εικόνα για να επισκεφθείτε το site

ICE WORLD - ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ICE WORLD - ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΤΗΣΤΕ ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ