Τρίτη, 5 Φεβρουαρίου 2013

Ἡ Ρωσικὴ Ἐκκλησία ἐναντίον τοῦ «ἠλεκτρονικοῦ» φακελώματος!


2Panorama XXCΤοῦ Αἰμίλιου Πολυγένη
Θέση γιὰ τὸ θέμα τοῦ λεγόμενου"ἠλεκτρονικοῦ φακελώματος" πῆρε ἡ Σύνοδος τῶν Ἐπισκόπων τς Ρωσικῆς Ἐκκλησίας,ἡ ὁποία συνεδρίαζε αὐτὲς τὶς ἡμέρες στὸν Καθεδρικὸ Ναὸ τῆς Μόσχας.
"Ἡ Ἐκκλησία θεωρεῖ ἀπαράδεκτη τὴν ὁποιαδήποτε μορφὴ ἐξαναγκασμοῦ τῶν πολιτῶν νὰ χρησιμοποιοῦν ἠλεκτρονικὲς συσκευὲς ἀναγνώρισης καὶ αὐτοματοποιημένα ἐργαλεῖα γιὰ τὴν συλλογὴ προσωπικῶν δεδομένων καὶ ἐμπιστευτικῶν πληροφοριῶν τῆς ἰδιωτικῆς ζωῆς", ἀναφέρει ἡ Σύνοδος.
Νὰ ἀναφερθεῖ ὅτι ἡ Σύνοδος τῶν Ἐπισκόπων σὲ ἄλλο σημεῖο ὑπογραμμίζει ὅτι "ἡ χρήση ἠλεκτρονικῆς ταυτότητας σὲ συνδυασμὸ μὲ τὴν νέα τεχνολογία θὰ μπορεῖ νὰ ἐντοπίζει τὶς κινήσεις, τὶς ἀγορές,τὶς πληρωμές, τὸ ἰατρικὸ ἱστορικὸ ἀλλὰ καὶ ἄλλες δρατηριότητες τῆς προσωπικῆς ζωῆς".
Ρωσικὴ Ἐκκλησία ἐκφράζει καὶ τὸν φόβο, πὼς ἡ ἀνεξέλεγκτη αὐτὴ συλλογὴ δεδομένων μπορεῖ νὰ ὁδηγήσει ἐκτὸς ἀπὸ βιομετρικὲς καὶ σὲ...
ἐμφυτεύσιμες ἠλεκτρονικὲς συσκευές.
Τέλος ἡ Σύνοδος δὲν παρέλειψε νὰ ἀναφερθεῖ καὶ σὲ ἐκείνους οἱ ὁποῖοι δὲν ἐπιθυμοῦν νὰ ἀποδεχθοῦν τὸ νέο σύστημα ἀναγνώρισης,τονίζοντας ὅτι πρέπει νὰ βρεθεῖ μία ἐνναλακτικὴ λύση γιὰ ὅλους αὐτούς.

Η ΦΩΛΙΑ ΤΩΝ ΚΛΕΙΔΙΩΝ

Iris Apartments

Iris Apartments
Κάντε κλίκ στην εικόνα για να επισκεφθείτε το site

ICE WORLD - ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ICE WORLD - ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΤΗΣΤΕ ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ